Rights & User Restrictions
Copyright statement:

Copyright restrictions applying to use or reproduction of this image are available from the Sterling Morton Library, The Morton Arboretum. For more information, please visit our ABOUT section or complete and submit this form.

Merian, Maria Sibylla, 1647-1717.

Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaamsche insecten : waar in de Surinaamsche rupsen en wormen, met alle derzelver veranderingen, naar het leeven afgebeelt en beshreeven worden, zynde elk geplaatst op dezelfde gewassen, bloemen en vruchten, daar ze op gevonden zyn, beneffens de beschryving dier gewassen ... alles in Amerika door den zelve M. S. Merian naar het leevensgrootte geschildert, en nu in't koper overgebragt benevens een aenhangsel van de veranderingen van visschen in kikvorschen, en van kikvorschen in visschen.


Identifier
3.22220
Publication Information
Amsterdam
Extent
72 p. front., 72 pl. 53 cm.
Type
Book
Date created
1719
Alternate Title
Metamorphosis insectorum Surinamensium. Dutch.