Rights & User Restrictions
Copyright statement: Copyright restrictions applying to use or reproduction of this image are available from the Sterling Morton Library, The Morton Arboretum. For more information, please visit our ABOUT section or complete and submit this form.

Sterbeeck, Franciscus van, 1631-1693.

Citricultura, oft, Regeringhe der uythemsche boomen te weten oranien, citroenen, limoenen, granaten, laurieren en andere : Waer in beschreven is de gedaente ende kennisse der boomen, met hunne bloemen, bladeren en vruchten : van ieder geslacht in het besonder : Als oock van den ranck-appel, oprechten laurier van America, caneel-boom : ende besonderlijck van verboden Adams oft paradys-appel : Daer beneffens de natuere, kracht, en ghebruyck, haer deught en ondeught van ieder vrucht en plant : Waer by oock grondigh gheleert wordt het zaeyen, mesten, planten, oculeren, inten, afsuyghen inlegghen, besnoeyen, en begieten : Oock de kennisse van het treuren ofte sieckten der boomen, ende haere behulp-middelen : Met alle het ghene deseboomen (soo wel in den winter, als in den somer) tot welstandt zijn versoeckende : Ende dat alles naer den eysch van ons Nederlandts climaet


Identifier
3.62670
Publication Information
T'Antwerpen : By Franciscus Huyssens, boeck-drucker ende boeck-ver-kooper, woonende by de Borsse, 1712.
Extent
[40], 296, [24] pages, 14 leaves of plates : illustrations ; 22 cm
Type
Book
Date created
1712
Language
Dutch